Festpakke

Festpakke 1 luksus 40 m/k
Festpakke 1 luksus 40 m/k

5.295,00 Kr
Festpakke 1 med telt 6X9 meter
Festpakke 1 med telt 6X9 meter

12.995,00 Kr
Festpakke 2 luksus 50 m/k
Festpakke 2 luksus 50 m/k

6.495,00 Kr
Festpakke 2 med telt 6x12 meter
Festpakke 2 med telt 6x12 meter

15.995,00 Kr
Festpakke 3 standard 40 m/k
Festpakke 3 standard 40 m/k

2.595,00 Kr
Festpakke 3 med telt 6x9 meter
Festpakke 3 med telt 6x9 meter

9.995,00 Kr
Festpakke 4 standard 50 m/k
Festpakke 4 standard 50 m/k

2.995,00 Kr
Festpakke 4 med telt 6x12 meter
Festpakke 4 med telt 6x12 meter

12.995,00 Kr
Test 1
Test 1

640x480

1,00 Kr
Test 2
Test 2

800x600

2,00 Kr
Test 3
Test 3

1024x768

3,00 Kr
Test 4 jpg
Test 4 jpg

640x480

5,00 Kr
Test 5 jpg
Test 5 jpg

800x600

6,00 Kr
Test 6 jpg
Test 6 jpg

1024x768

7,00 Kr