Flytning plus Vikar

1. mand + lastbil 35 m3
1. mand + lastbil 35 m3

900,00 Kr
1. mand + lastbil 80m3
1. mand + lastbil 80m3

1.000,00 Kr
1. mand ekstra, pr. time
1. mand ekstra, pr. time

500,00 Kr
2. mand ekstra, pr. time
2. mand ekstra, pr. time

1.000,00 Kr
3. mand ekstra, pr. time
3. mand ekstra, pr. time

1.500,00 Kr
Flyttekasser
Flyttekasser

40,00 Kr